Praktijkvoorbeeld - Uitkering lijfrenteverzekering

Marcel kreeg van zijn bank een bericht met de boodschap dat zijn lijfrenteverzekering tot uitkering zou gaan komen. Hij kreeg de keus uit verschillende uitkeringsperiodes en kon hiervoor offertes aanvragen. Nu was zijn vraag aan mij welke periode hem de hoogste uitkering zou opleveren. Uiteraard help ik hem graag bij deze vraag, maar eerste had ik een vraag voor hem.

Wil je weten welke uitkeringsperiode je de hoogste uitkering oplevert, of wat de keuze is waar je uiteindelijk het meeste aan hebt?

De lijfrente-uitkering van Marcel bood meerdere mogelijkheden. Naast de maximale hoogte ervan, ben ik ook met hem gaan kijken hoe we deze lijfrente optimaal in konden gaan zetten. Het was daarom belangrijk om niet alleen de wensen van Marcel in kaart te brengen, maar ook zijn financiële situatie.

Toekomstdroom

Tijdens het gesprek met Marcel bleek al snel dat hij over twee à drie jaar graag met pensioen wil gaan. Zijn vrouw Ellen is ongeveer 8 jaar jonger, maar het lijkt hen beiden fijn als zij tegen die tijd ook minder of zelfs helemaal niet meer gaat werken. Zo kunnen ze eindelijk meer tijd samen doorbrengen. Onlangs hebben ze een camper aangeschaft waarin ze lekker willen gaan reizen. Dat betekent behoorlijk minder inkomen (want Ellen krijgt dan natuurlijk nog geen AOW-uitkering) en méér uitgaven. Het zou perfect zijn als ze hier de lijfrente-uitkering voor kunnen gebruiken, maar kan dat wel?

Financieel plan: wat is er mogelijk?

In dit geval raadde ik Marcel en Ellen aan om een financieel plan te maken. Daarbij zou ik niet alleen met ze kijken naar de lijfrente, maar vanuit breder perspectief hun situatie en mogelijkheden in kaart brengen.

Belasting

Na verdere inventarisaties en enig onderzoek, onder andere naar hun belastingen, ontdekte ik dat Marcel al jarenlang vergeten was de lijfrenteverzekering af te trekken van de inkomensbelasting. Hij had dus weinig fiscaal voordeel van zijn verzekering gehad, terwijl zijn uitkering straks wel belast zou gaan worden. In totaal kwam het neer op een netto nadeel van €14.000,-. Gelukkig kon ik een regeling treffen met de belastingdienst, waardoor een groot gedeelte hiervan in de toekomst gecompenseerd wordt voor Marcel. 

Hypotheek: aflossen of woning verkopen?

Daarnaast bleek dat Marcel en Ellen een koopwoning bezitten waarvan binnenkort een groot gedeelte kan worden afgelost, en waarbij ook nog sprake is van een aflossingsvrij leningdeel. Marcel en Ellen denken eraan de hypotheek met hun spaargeld af te lossen. Na wat doorvragen van mijn kant blijkt dat het huis met tuin weliswaar heerlijk woont, maar eigenlijk wel erg groot is voor hen tweeën en daardoor veel onderhoud vergt. Verhuizen is dus eigenlijk ook wel het overwegen waard!

We maakten samen een afweging van alle belangrijke zaken, zoals het vele onderhoud van de woning, de gewenste vrije tijd, het wooncomfort, de vaste lasten, de mogelijke overwaarde van het huidige huis en spaargeld. Aangezien Marcel en Ellen geen kinderen hebben en geen vermogensoverdracht naar anderen gepland hebben voor na hun overlijden, is huren ook een mogelijkheid.

Scenarioberekeningen: wat is er mogelijk?

Op basis van al deze ideeën hebben we scenarioberekeningen gemaakt van de verschillende mogelijkheden van het OuderdomsPensioen bij het ABP van Marcel, in combinatie met de verschillende mogelijkheden die de lijfrente-uitkeringen hadden en de mogelijkheid voor een andere (goedkopere) woning. Zo ontstond er inzicht in wat Marcel en Ellen in die gevallen netto te besteden zouden hebben.

Resultaten van dit financieel plan en onderzoek

Door vanuit een breder perspectief naar alle aspecten van Marcel en Ellens situatie te kijken is er inzicht ontstaan en ontstonden er ook nieuwe mogelijkheden. Ze kunnen nu vol vertrouwen en ontspanning naar hun droompensioen toe leven. De resultaten van dit traject:

 

  • Inzicht in gemist belastingvoordeel (€14.000,-) en een compensatieregeling daarvoor.
  • Door kleiner te gaan wonen hebben Marcel en Ellen nu minder vaste lasten, al hebben ze nog een kleine hypotheek af moeten sluiten.
  • Door het ABP pensioen van Marcel aan te passen kunnen Marcel en Ellen beiden over twee jaar met pensioen.
  • De lijfrenteverzekering zal over twee jaar – wanneer ze gepensioneerd zijn – uitgekeerd worden.
  • Marcel en Ellen hebben zicht op een ontspannen pensioen met voldoende inkomen om hun nieuwe huis te onderhouden en lekker samen te genieten van hun camper en de vrijheid.
  • Maar het belangrijkste is: We hebben kostbare tijd toegevoegd aan hun leven! Ze kunnen nu samen genieten van het pensioen ondanks het leeftijdsverschil!

Kortom: je kunt kijken naar het goedkoopste plan, of het plan dat je het meeste geld oplevert, maar ga vooral wijs om met je situatie. Daarom: PlanWijs! Ben je benieuwd wat voor inzichten en adviezen jouw persoonlijke situatie kunnen helpen? Maak <hier> een afspraak!